FAGKENDEMÆRKE FOR FELTHÅNDVÆRKER I INGENIØRTROPPERNE

Hvorfor nu et telefonrør på et mærke fra ingeniørregimentet?

Mærket har sit udspring tilbage til 1923, det første dokumenteret papir jeg har er dateret 22/1-1923, hvor mærket blev godkendt af ingeniørkorpset ved generalløjt A.G. Nyholm (2/7-1861 - 11/1-1939. efter godkendelsen blev der i en skrivelse nr.182 den 17/3-1923 efterfølgende fremsendt forslag til arbejdsprøver af fagkendemærker, denne skrivelse er jeg dog ikke i besidelse af men referere til B.Nr.553

Den 7/5-1923 i en skrivelse nr.295 fra krigsministeriet til Hærens Materielintendantur (H.M.I.) skriver krigsministeret "Krisministeret tilstiller hermed intendanturen følgende af ministeriet godkendte prøver for fagmærke for" o.s.v.

det ersted kommer at der komme en ny skrivelse nr.634 hvor godkender arbejdsprøverne, blev der efterfølgende produceret  og købt ved Dalhofs Søn (ordre 74) 20 stk. af en pris a' 1,45 kr. i august måned 1923, disse var dog allerede bestilt 22/2-1923 (H.M.I. 178) til brug for fremstilling af uniformer.

Hvorfor så et telefon rør?

Historien om telegrafregimentet kan dateres helt tilbage 1867, hvor den første danske signalenhed blev stiftet. Den 1. januar 1914 opnåede denne status af en bataljon under Ingeniørregimentet. Den 1. november 1947 besluttede Forsvarsministeriet at flytte signalbataljonen fra det tekniske regiment til at tjene direkte under generalkommandoen. Signalbataljonen blev senere delt i to bataljoner. Den 1. november 1951 fik de to bataljoner status af regimenter og blev navngivet som henholdsvis Sjællandske Telegrafregiment og Jyske Telegrafregiment. og var der med ikke en del af ingeniørregimentet mere.

mærket blev taget af brug i 4 maj 1956 ved en skrivelse fra Forsvarsministeriet, bilag til skrivelsen P.450.9-16 med "Fortegnelsen over diverse til garnisionsuniform ændrede eller ikke mere anvendelig modeller" henviser til ikke mere at bruge mærkerne.

her vises orginal blyant tegning

Seneste kommentarer

03.09 | 07:46

Hej. Jeg har designet 6hbukmp mønt som KC i 2015-2017. Sig endelig til hvis du vil have en beskrivelse af designet :)

08.07 | 15:02

Manchetknapper med ovenstående emblem plus en kongekrone over?

19.06 | 06:43

Hej sådan et bælte fra jir, er det til at skaffe

20.04 | 10:15

Lavet ved Jyskemblem

Del siden